"Loading..."

Kurumsal Kalİte Polİtİkamız

Değerlerİmİz

 • Değerliyiz; Çalışanlarımız ile birlikte farklı fikirlere değer verir, çoklu iş birlikleri ile en yüksek faydayı sağlamayı hedefleriz.
 • Yenilikçiyiz; Yenilikten heyecan duyan, pozitif bir merakla, kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir, değişimin öncüsü oluruz.
 • Cesaretliyiz; Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan korkmayız. İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır, aksiyona geçeriz.
 • Rekabetçiyiz; En iyisi olmak varoluş felsefemizdir. Her alanda birinciliği hedefleriz.

Vİzyonumuz

 • Türkiye’yi geleceğe taşıyan farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlamak ve öncü bir kuruluş olmak.

Mİsyonumuz

 • Yenilikçi ,bilişim çözümlerimiz ve güvenilirliğimiz ile tüm müşterilerimiz için kalıcı ve yüksek değer oluşturmak önceliğimizdir.
Güç Kaynaklarımız;
 • Güçlü ekip kadrosu.
 • Güçlü sermaye yapısı.
 • Etkin risk yönetimi ve süreklilik,
 • Düşük maliyetle, yüksek verimlilik.
 • Geleceğin dijital anlayışını destekleyen yenilikçi ve en üst uygulamalar.
Stratejik Hedeflerimiz;
 • Müşteri deneyimi ve memnuniyeti açısından Türkiye’nin en iyi bilişim firması olmak.
 • Tüm kanallarda müşteri deneyimi sağlamak.
 • Yenilikçi ve güncel çözümlerle müşteriye sunulan değeri artırmak
 • Nitelikli insan kaynağı, teknoloji ve ileri analitiğe yapılan yatırımlarla dijital geleceğimizi inşa etmek.

İş Etİğİ Kuralları

1.Dürüstlük
 • Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
2.Gizlilik

Gizli bilgiler; Mrtk Bilişim A.Ş. ye ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan “gizlilik anlaşmaları” çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Mrtk Bilişim A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Mrtk Bilişim A.Ş. şirketi’ne ait herhangi bir gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (“insider trading”) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

3.Çıkar Çatışması

Mrtk Bilişim A.Ş çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Mrtk Bilişim A.Ş. ve Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız. Mrtk Bilişim A.Ş adını kullanmaktan kaçınırız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüte düştüğümüz durumlarda Yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne, Etik Kural Danışmanına veya Etik Kurul’a danışırız.

4.Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Mrtk Bilişim A.Ş. adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

a-Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

b-Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

c-Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

d-Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

e-Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.